bowji_jidanun

/จิดานันท์ เข้มแข็ง

About จิดานันท์ เข้มแข็ง

This author has not yet filled in any details.
So far จิดานันท์ เข้มแข็ง has created 17 blog entries.

โครงการ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

โครงการ พัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3_2560

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ Open House มหาราชสู่ยุค Thailand 4.0

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  โครงการ OPEN