bowji_jidanun

/จิดานันท์ เข้มแข็ง

About จิดานันท์ เข้มแข็ง

This author has not yet filled in any details.
So far จิดานันท์ เข้มแข็ง has created 16 blog entries.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัต วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3_2560

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ Open House มหาราชสู่ยุค Thailand 4.0

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  โครงการ OPEN

คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016

rms_manual_01_บุคลากรทั่วไป 2016 rms_manual_02_ผู้ดูแลระบบ rms_manual_03_เจ้าหน้าที่งานบุคลากรrms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ rms_manual_04_เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ rms_manual_05_เจ้าหน้าที่งานทะเบียน rms_manual_06_เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา rms_manual_07_เจ้าหน้าที่งานปกครอง rms_manual_08_เจ้าหน้าที่งานวัดผล rms_manual_09_เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร rms_manual_10_เจ้าหน้าที่งานระบบรูดบัตร rms_manual_11_เจ้าหน้าที่งานโครงการ rms_manual_12_เจ้าหน้าที่งานการเงิน rms_manual_13_เจ้าหน้าที่งานธุรการ rms_manual_14_การติดตั้ง Server