kroolek

/สุรีรัตน์ คงกระพันธ์

About สุรีรัตน์ คงกระพันธ์

This author has not yet filled in any details.
So far สุรีรัตน์ คงกระพันธ์ has created 40 blog entries.

ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรระยะสั้น E2E

ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกการออกแบบและบำรุงรักษาการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในองค์กรธุรกิจ

click download  คำสั่งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์62(คอม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด  รายงานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์62(คอม)

ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งฯ

click download  คำสั่งรายงานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์62 กดเพื่อดาวน์โหลด   รายงานคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์62

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการครู วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการครู วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการครู วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการครู