Uncategorized

/Uncategorized

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร  ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพาณิชยกรรมสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่ตลาดนัดใกล้ๆบ้าน เช่น ตลาดนัดสี่แยกป้อมตำรวจบ้านขวาง และ ตลาดนัดมหาราช …..อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน….

By |2019-03-31T00:13:28+00:00November 20th, 2018|Uncategorized|0 Comments

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจไอศกรีม)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจไอศกรีม ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช .....อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน....

By |2019-03-30T23:57:07+00:00November 2nd, 2018|Uncategorized|0 Comments

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร  ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ตั้งแต่เวลา 11.40-13.00 น. …..อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน….

By |2019-03-31T00:12:32+00:00October 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ... วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสมบัติ เนียมหวาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 สถานที่ ดังนี้  1. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมี นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นายอภิชาติ ชุติรัตนา รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและนำ นักเรียน นักศึกษา ดูงานในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างครบถ้วน 2. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด ได้ศึกษาดูงาน สายการผลิตน้ำชา แบรนด์ อิชิตัน น้ำชาที่มียอดขายอันดับ 1 ของเมืองไทย ... นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในวิชาชีพต่อไป ... อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน [...]

By |2019-03-31T00:40:06+00:00July 9th, 2018|Uncategorized|0 Comments

คำสั่งที่ 478/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัยฯ 2/2560

คำสั่งที่ 478/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา หน้าประตูวิทยาลัยฯ 2/2560 คำสั่ง487ทับ2560

By |2017-10-12T15:12:19+00:00October 12th, 2017|Uncategorized|0 Comments