รับสมัครบุคลากร

Home/ข่าวสาร/รับสมัครบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ด้านคอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ด้านคอมพิวเตอร์)  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ด้านคอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ด้านคอมพิวเตอร์)  คลิกที่นี่

ประกาศ​รับสมัคร​ ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   คลิกที่นี่ แบบฟอร์ม ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ)   คลิกที่นี่    ส่งเอกสารใบสมัคร  คลิกที่นี่   สอบถามเพิ่มเติม    085-5801543    นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหน้างานบุคลากร

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน    คลิกที่นี่ แบบฟอร์ม ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   คลิกที่นี่    ส่งเอกสารใบสมัคร   คลิกที่นี่   สอบถามเพิ่มเติม    085-5801543    นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหน้างานบุคลากร