ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งรายวิชาที่เปิดสอนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่  ประกาศเปิดสอนฤดูร้อน2561

By |2019-07-14T15:18:03+00:00February 20th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โครงการ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

By |2018-09-07T17:19:19+00:00September 7th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โครงการ พัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

   

By |2018-09-07T17:12:41+00:00September 7th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ครู) ๑ อัตรา

คลิกที่นี่ รับสมัครพนักงานราชการ61.1

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ปี 2560

ประเภทที่1   ประเภทที่2   ประเภทที่3   ประเภทที่4 ประเภทที่5  ประเภทที่6  ประเภทที่7  ประเภทที่8  ประเภทที่9 ประเภทที่10  ประเภทที่11  ประเภทที่12ภาษาอังกฤษ