ข่าวสาร

/ข่าวสาร

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

กิจกรรม”อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในศูนย์อาชีวะบริการ ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ปันแต อ.ควนขุน จ.พัทลุง ในระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2560 การจัดเตรียม วันที่ 12 มกราคม 2560

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558 : สอบวัดความรู้+สอบสัมภาษณ์ 2 เมษายน 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าต่อ 3 เมษายน 2558 : ลงทะเบียนเรียนสำหรับ นร.ปวช.1(พร้อมวัดตัวตัดชุด) 11 พฤษภาคม 2558 : อบรมคุณธรรม จริยธรรม 17 พฤษภาคม 2558 : ประชุมผู้ปกครอง 18 พฤษภาคม 2558 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2558