ข่าวสาร

/ข่าวสาร

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) กดเพื่อ download เล่มแผน3ปี

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์

ประชาสัมพันธ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

วันที่  27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 1.กิจกรรมลานวัฒนธรรม 2.กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร 3.กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 4.กิจกรรมนิทรรศการพระเครื่อง  พระเกจิ 5. กิจกรรมเวทีกลาง 6.กิจกรรมตลาดย้อนยุค 7.การออกร้านกาชาด 8.การแสดงน้ำพุดนตรีและสื่อผสมบนม่านน้ำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(Hi light) ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ayutthaya.go.th/awh2559/

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษก้าวต่อไป (Preparing English skill to move forward)

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษก้าวต่อไป (Preparing English skill to move forward) วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 กดเพื่อดาว์โหลดข้อมูล

กิจกรรม”อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในศูนย์อาชีวะบริการ ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ปันแต อ.ควนขุน จ.พัทลุง ในระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2560 การจัดเตรียม วันที่ 12 มกราคม 2560

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2558 : สอบวัดความรู้+สอบสัมภาษณ์ 2 เมษายน 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าต่อ 3 เมษายน 2558 : ลงทะเบียนเรียนสำหรับ นร.ปวช.1(พร้อมวัดตัวตัดชุด) 11 พฤษภาคม 2558 : อบรมคุณธรรม จริยธรรม 17 พฤษภาคม 2558 : ประชุมผู้ปกครอง 18 พฤษภาคม 2558 : เปิดภาคเรียนที่ 1/2558