Monthly Archives: July 2018

//July

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ... วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสมบัติ เนียมหวาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2 สถานที่ ดังนี้  1. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมี นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นายอภิชาติ ชุติรัตนา รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและนำ นักเรียน นักศึกษา ดูงานในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างครบถ้วน 2. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด ได้ศึกษาดูงาน สายการผลิตน้ำชา แบรนด์ อิชิตัน น้ำชาที่มียอดขายอันดับ 1 ของเมืองไทย ... นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในวิชาชีพต่อไป ... อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน [...]

By |2019-03-31T00:40:06+00:00July 9th, 2018|Uncategorized|0 Comments