คลิกที่นี่ ประกาศรับสมัครพนักงานราขการ จนท.งานสารบรรณ ครั้งที่ 2