คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว