การอบรมแนวทางประกันคุณภาพและแผนการสอน

//การอบรมแนวทางประกันคุณภาพและแผนการสอน

การอบรมแนวทางประกันคุณภาพและแผนการสอน

Download เอกสารได้ที่นี่
0.1 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2560 แจกครู Th Sa
0.เศรษฐกิจพอเพียง 3D ค่านิยม 12 ประการ 2560
1.1 ตัวอย่าง แผนคณิตศาสตร์ 2560 Th Saraban
หลักการและแนวทางประกันคุณภาพ2559 (1)
หลักการและแนวทางประกันคุณภาพ2559

By |2017-04-25T14:42:16+00:00April 25th, 2017|ข่าวสาร|0 Comments