ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

//ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศ_ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)