โครงการจัดหาที่พักในการประชุม ครม.สัญจร 17-19 กันยายน 2560

//โครงการจัดหาที่พักในการประชุม ครม.สัญจร 17-19 กันยายน 2560

โครงการจัดหาที่พักในการประชุม ครม.สัญจร 17-19 กันยายน 2560

 

กรอกจองห้องพักตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://goo.gl/forms/nw8k4KsX1wCDi3yx2