โครงการจัดหาที่พักในการประชุม ครม.สัญจร 17-19 กันยายน 2560

//โครงการจัดหาที่พักในการประชุม ครม.สัญจร 17-19 กันยายน 2560