ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

//ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา