ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา

//ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา