สีประจำวิทยาลัย

/สีประจำวิทยาลัย
สีประจำวิทยาลัย2019-01-19T22:33:30+00:00

สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างนำทางสู่ปัญญา

สีน้ำเงิน หมายถึง พลังแห่งความเข้มแข็งนำไปสู่ความสำเร็จ