การบัญชี

/การบัญชี
การบัญชี2019-01-22T23:37:42+00:00

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
นางสาวนันทิดา พุทธวาร
นางสาวนันทิดา พุทธวารตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวสรัญพัชร จันทร์อ่ำ
นางสาวสรัญพัชร จันทร์อ่ำตำแหน่ง ครูพิเศษสอน