การบัญชี

/การบัญชี
การบัญชี2019-05-06T13:46:15+00:00

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุจินดา เต็มสังข์
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี ตำแหน่งครูคศ.1
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
นางสาวนันทิดา พุทธวาร
นางสาวนันทิดา พุทธวารตำแหน่ง ครูพิเศษสอน