เทคนิคพื้นฐาน

/เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน2019-05-17T09:48:07+00:00

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูลตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)