ที่ตั้งวิทยาลัย

/ที่ตั้งวิทยาลัย
ที่ตั้งวิทยาลัย2019-01-26T23:32:15+00:00

                          วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

  เลขที่ 71 หมู่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร.   035-672952
 อีเมล์  mice.ac.th@hotmail.com
 facebook  วิทยาลัยการอาชีพมหาราช