ประกาศวิทยาลัย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง  คลิกที่นี่

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ 165-2564 ลว. 13 พ.ค. 64

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [...]

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลิกที่นี่  

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการทางวิชาการและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา 1/2564

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการทางวิชาการและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา 1/2564  คลิกที่นี่

Go to Top