คำสั่งวิทยาลัยมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ 2565

คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ 165-2564 ลว. 13 พ.ค. 64

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คำสั่ง โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งที่ ๔๘๑/๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช คำสั่งโครงการประชุมผู้ปกครองเทอม2ปี2560ฉบับ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐

คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

ที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

Go to Top