ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   คลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติม    085-5801543    นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหน้างานบุคลากร

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น (ปวช.),(ปวส.) รอบโควต้า (ครั้งที่2) ประจำปีการศึกษา2564 และกำหนดการรายงานตัว มอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น (ปวช.),(ปวส.) รอบโควต้า (ครั้งที่2) ประจำปีการศึกษา2564 และกำหนดการรายงานตัว มอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านงานพัสดุ)

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านงานพัสดุ)  คลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติม    085-5801543    นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหน้างานบุคลากร

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านวิชาการศึกษา)

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านวิชาการศึกษา) คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านวิชาการศึกษา)

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านวิชาการศึกษา)  คลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติม    085-5801543    นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหน้างานบุคลากร

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น (ปวช.) รอบโควต้า (ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา2564 และกำหนดการรายงานตัว มอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น (ปวช.) รอบโควต้า (ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา2564    คลิกที่นี่ กำหนดการรายงานตัว มอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่