ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง กำหนดการทางวิชาการ และอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง กำหนดการทางวิชาการ และอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ด้านคอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ด้านคอมพิวเตอร์)  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ด้านคอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ด้านคอมพิวเตอร์)  คลิกที่นี่