แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอรรถกร แสงดวงแก้ว
นายอรรถกร แสงดวงแก้วตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวอธิชา ฉัตรยุทธนา
นางสาวอธิชา ฉัตรยุทธนาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ คำวิจิตร
นายสุรินทร์ คำวิจิตรตำแหน่ง ครูผู้ช่วย