คณะผู้บริหารปัจจุบัน

/คณะผู้บริหารปัจจุบัน
คณะผู้บริหารปัจจุบัน2019-07-20T17:20:24+00:00
นางศศิญา ด้วงสว่าง
นางศศิญา ด้วงสว่างผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายชูชัย หันตรา
นายชูชัย หันตรารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ /ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร