คณะผู้บริหารปัจจุบัน

/คณะผู้บริหารปัจจุบัน
คณะผู้บริหารปัจจุบัน2019-02-03T12:13:26+00:00
นางศศิญา ด้วงสว่าง
นางศศิญา ด้วงสว่างผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายชูชัย หันตรา
นายชูชัย หันตรารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ /ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร