คณะผู้บริหารปัจจุบัน

/คณะผู้บริหารปัจจุบัน
คณะผู้บริหารปัจจุบัน2019-12-05T21:19:01+00:00
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์
นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายชูชัย หันตรา
นายชูชัย หันตรารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ /ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร