คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2019-02-03T10:50:24+00:00

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเยาวเรศ อนันต์
นางสาวเยาวเรศ อนันต์หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายศุภวิชญ์ พึ่งโภคา
นายศุภวิชญ์ พึ่งโภคาตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์
นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์ตำแหน่งครูพิเศษสอน
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็ง
นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็งตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น
นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็นตำแหน่ง ครูพิเศษสอน