ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล

/ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล2019-02-03T11:04:15+00:00

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ตำแหน่ง ครูคศ.1
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล
นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูลตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
นายธนวัฒน์ ยืนยง
นายธนวัฒน์ ยืนยงตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายพิสิทธิ์ กลกลาง
นายพิสิทธิ์ กลกลางตำแหน่ง ครูพิเศษสอน