ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล

/ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล2019-05-17T09:54:47+00:00

แผนกวิชาช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ตำแหน่ง ครูคศ.1
นายพิสิทธิ์ กลกลาง
นายพิสิทธิ์ กลกลางตำแหน่ง ครูพิเศษสอน