แผนกวิชาช่างยนต์

นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ
นายพชรกฤต ฉั่วเจริญหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ตำแหน่ง ครูคศ.1
นายพิสิทธิ์ กลกลาง
นายพิสิทธิ์ กลกลางตำแหน่ง ครูพิเศษสอน