ช่างกลโรงงาน

/ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน2019-05-17T10:33:59+00:00

แผนกช่างกลโรงงาน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
นายวรพงศ์ สว่างศรีหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายอานนท์ แก้วชาติ
นายอานนท์ แก้วชาติตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายนฤพนธ์ บุญดี
นายนฤพนธ์ บุญดีตำแหน่ง ครูพิเศษสอน