ช่างกลโรงงาน

/ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน2019-02-03T11:02:53+00:00

แผนกช่างกลโรงงาน

นายวรพงศ์ สว่างศรี
นายวรพงศ์ สว่างศรีหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายอานนท์ แก้วชาติ
นายอานนท์ แก้วชาติตำแหน่ง ครูพิเศษสอน