ช่างไฟฟ้ากำลัง

/ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างไฟฟ้ากำลัง2019-02-03T12:34:03+00:00

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปราโมท หล้าพิมพ์
นายปราโมท หล้าพิมพ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่ง ครูคศ.1
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์
นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
นางสาวกฤษณา แย้มเกษร
นางสาวกฤษณา แย้มเกษรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน