สามัญสัมพันธ์

/สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์2019-06-05T22:29:18+00:00

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ตำแหน่ง ครูคศ.1
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายเดชณรงค์ ฉ่ำวิเศษ
นายเดชณรงค์ ฉ่ำวิเศษตำแหน่ง ครูพิเศษสอน