สามัญสัมพันธ์

/สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์2019-02-03T12:18:43+00:00

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอำนาจ พิขุนทด
นายอำนาจ พิขุนทดหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ตำแหน่ง ครูคศ.1
นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร
นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตรตำแหน่ง ครูคศ.2
นายปรีชา ไชยศรีษะ
นายปรีชา ไชยศรีษะตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายเดชณรงค์ ฉ่ำวิเศษ
นายเดชณรงค์ ฉ่ำวิเศษตำแหน่ง ครูพิเศษสอน