ประวัติวิทยาลัย

        การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช    เกิดจากการรวมกลุ่มของพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงได้ยื่นคำร้องขอให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งเป็นสถานศึกษา บนที่ดินที่พระครูสุวรรณโสรัต (หลวงพ่อเสงี่ยม) เจ้าอาวาส วัดสุวรรณเจดีย์ ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดซื้อ มอบให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อให้ลูกหลานชาวอำเภอมหาราชและใกล้เคียงได้มีสัมมาชีพ หารายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง ซึ่งหลวงพ่อเสงี่ยมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า“ อาตมามีความรู้น้อย อ่านหนังสือไม่ค่อยออก จบแค่ ป.4 ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นดั่งอาตมา จึงสร้างวิทยาลัยการอาชีพมหาราชเพื่อลูกหลานจะได้มีภูมิปัญญาและมีอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้

        กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศตะวันออก – ติดที่ดินสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก – ติดวัดสุวรรณเจดีย์
ทิศเหนือ – ติดคลองบางแก้ว
ทิศใต้ – ติดถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ

ข้อมูลชุมชน และท้องถิ่น

        วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและอยู่ห่างจากตัวอำเภอมหาราช ประมาณ 7 กิโลเมตร ประชาชนในอำเภอมหาราช และอำเภอใกล้เคียงโดยมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยภาพรวมประชาชนและผู้ปกครองของนักเรียนจึงมีอาชีพหลัก คือ ทำไร่ ทำนา ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ไนช่วงปิดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราชส่วนใหญ่ไปทำงานหารายได้เสริมจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยผู้ปกครอง

แหล่งการเรียนรู้และสถานที่สำคัญในชุมชน

1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอมหาราช
2. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสุวรรณเจดีย์
3. วัดกลาง
4. วัดเทพสุวรรณ
5. วัดหน้าวัว
6. โรงพยาบาลมหาราช
7. ที่ว่าการอำเภอมหาราช
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
9. สถานีอนามัยตำบลบ้านขวาง
10. ศูนย์ กศน. ตำบลบ้านใหม่
11. ศูนย์ กศน. ตำบลบ้านนา

ทำเนียบผู้บริหาร