รายละเอียดงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565  มีดังนี้

เดือนตุลาคม  2564

เดือนพฤศจิกายน  2564

เดือนธันวาคม 2564

เดือนมกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์  2565

เดือนมีนาคม  2565

เดือนเมษายน  2565

เดือนพฤษภาคม  2565

เดือนมิถุนายน  2565

เดือนกรกฎาคม  2565

เดือนสิงหาคม  2565

เดือนกันยายน  2565