รายละเอียดงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566  มีดังนี้

เดือนตุลาคม  2565

เดือนพฤศจิกายน  2565

เดือนธันวาคม 2565

เดือนมกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์  2566

เดือนมีนาคม  2566

เดือนเมษายน  2566

เดือนพฤษภาคม  2566

เดือนมิถุนายน  2566

เดือนกรกฎาคม  2566

เดือนสิงหาคม  2566

เดือนกันยายน  2566