รายละเอียดงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567  มีดังนี้

เดือนตุลาคม  2566