รายละเอียดงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567  มีดังนี้

เดือนตุลาคม  2566

เดือนพฤศจิกายน  2566

เดือนธันวาคม  2566

เดือนมกราคม  2567

เดือนกุมภาพันธ์  2567