วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

71 หมู่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150

Phone : โทรศัพท์ 035-611959

Fax : โทรสาร 035-611959

E-mail : saraban@mice.ac.th

Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพมหาราช