ประกาศจัดซื้อ

Home/ประกาศจัดซื้อ
ประกาศจัดซื้อ2016-12-22T09:22:51+07:00

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (จบไม่พร้อมรุ่น)

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (จบไม่พร้อมรุ่น)

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  24  เมษายน  2567 (ในวันเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ Download เอกสารประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (จบพร้อมรุ่น)

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (จบพร้อมรุ่น)

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น รู้หน้าที่ มีทักษะ จิตอาสา ตรงอัตลักษณ์ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น รู้หน้าที่ มีทักษะ จิตอาสา ตรงอัตลักษณ์ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2567

Go to Top