ประกาศจัดซื้อ2016-12-22T09:22:51+07:00

โครงการศึกษาดูงาน ปี64

โครงการศึกษาดูงาน ปี64

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ปี64

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ปี64

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายการสอนภายใต้โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. , ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา ครั้งที่ 1)

คลิกดาวน์โหลด

Go to Top