คลิกเพื่อดาวน์โหลด08-ประกาศ-การพ้นสภาพนักเรียน-นักศึกษา-ประจำภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2562