เนื่องจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ทางวิทยาลัยการอาชีมหาราชได้เข้าร่วมส่งผลงานในการประกวดครั้งนี้ด้วย จึงขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ On-Site ให้เป็นรูปแบบ Online ตามวันเวลาดังกล่าว

Download ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน Online