ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง ประกาศรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)