เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไม่ให้กระทบต่อสวัสดิภาพและการจราจรของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการเปิด และปิดสถานศึกษา ตามเอกสารแนบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม —> ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่2/65