ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

2. ตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน