อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ