อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)