รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา
1. ครูสาขางานช่างยนต์ จำนวน  1  อัตรา
2. ครูสาขางานช่างกลโรงงาน จำนวน  1  อัตรา
3. ครูสาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน  1  อัตรา
4. ครูสาขางานการบัญชี จำนวน  1  อัตรา
5. ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน  1  อัตรา


ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ในวันเวลาราชการ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

Download เอกสารประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน