รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง
   1. เจ้าหน้าที่ธุรการ       จำนวน 1 อัตรา
   2. พนักงานขับรถยนต์      จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ในวันเวลาราชการ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

Download เอกสารประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
Download เอกสารประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์