รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขางานช่างยนต์  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ในวันเวลาราชการ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

Download เอกสารประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน