ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2566 – 15 กันยายน 2566 (ในวันเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ

Download เอกสารประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง