เอกสารประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ