วันที่  27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

1.กิจกรรมลานวัฒนธรรม

2.กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร

3.กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

4.กิจกรรมนิทรรศการพระเครื่อง  พระเกจิ

5. กิจกรรมเวทีกลาง

6.กิจกรรมตลาดย้อนยุค

7.การออกร้านกาชาด

8.การแสดงน้ำพุดนตรีและสื่อผสมบนม่านน้ำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(Hi light)

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ayutthaya.go.th/awh2559/