ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานถวายบังคมพระบรมราชาณุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565 จากประกาศสำนักพระราชวัง