โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (แผนธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจน้ำสมุนไพร  ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ตั้งแต่เวลา 11.40-13.00 น.

…..อาชีวะสร้างชาติ มหาราชสร้างคน….

By |2019-03-31T00:12:32+07:0028/10/2018|ศูนย์บ่มเพาะฯ|

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

Go to Top