วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
นายสมบัติ เนียมหวาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 
โดยมีอาจารย์ทัดดาว จันทรบุตร ครูค.ศ.3 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ องค์รประกอบการเขียนแผนธุรกิจ,รูปแบบของแผนธุรกิจ,โครงสร้างขององค์กร